Thông tin liên lạc:

Câu hỏi và gợi ý xin gửi về
[email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật
[email protected]

Báo chí và công nhận
[email protected]

Hoàn tiền vé
[email protected]

Thông tin nhãn hiệu:

EPIZODE ™
Số đăng ký nhà nước: 721278 Quyền ưu tiên sử dụng ngày 18 tháng 11 năm 2016

Thông tin pháp lý:

EPIZODE LLC
121087, Russia, Moscow, Novozavodskaya street, 8, build 4, ET/POM/KOM 1/7/2M BIN 1167746781740 TIN 9721011598

EPILOGUE FEST LLC
107564, Russia, Moscow, Krasnobogatirskaya street, 38, build 3, ET/POM/KOM 3/9/1 BIN 1207700178113 TIN 9718156515

CÔNG TY TNHH EPIZODE
23 Chu Văn An, thị trấn Dương Đông, quận Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam MÃ SỐ THUẾ 1702076259